Stavební společnost Martin Kanitra

Martin Kanitra

Na Valech 584

289 12 Sadská

(najít na mapě)

Telefon:

+420 723 081 969

E-mail:

martinkanitra@seznam.cz

KVALITNÍ PRÁCE

ROZUMNÁ CENA

DODRŽENÍ TERMÍNU

STAVEBNÍ PRÁCE

Martin Kanitra

REKONSTRUKCE

Rekonstruuji:

  • Rodinné domy
  • Bytové domy
  • Prodejní objekty
  • Kancelářské a skladové objekty
  • Byty a bytová jádra


Veškeré práce související s rekonstrukcemi objektů provádím na základě vzájemných dohod se zákazníky a závazných objednávek dle ustanovení Smlouvy o dílo. Při vlastním provádění rekonstrukcí postupuji tak, aby nedocházelo k narušení těch částí rekonstruovaného objektu, které mají být zachovány. Okolí rekonstruovaného objektu zajišťuji proti poškození.


Stejně jako při provádění stavebních prací i zde cenu prováděného díla stanovuji rozpočtem, který vypracovávám dle dodané kompletní stavební dokumentace, nebo požadavku objednatele a cen materiálů dle ceníků mých dodavatelů. K provádění prací přistupuji s náležitou opatrností, citlivostí a s použitím odpovídajících nástrojů a mnou odzkoušených, certifikovaných a osvědčených stavebních hmot a materiálů, které mi dodávají zejména Dekstaviva a.s. Kolín, Stavexa – stavebniny spol. s r.o. Sadská, Isostav a.s. Sadská a Profi color s.r.o. Nová Ves II.


U činností, které vyžadují specializaci zajišťuji jejich provedení subdodavateli. Jedná se zejména o realizace rozvodů el. energie, plynu, topení, vody a odpadů. Na všechny použité materiály a provedené práce předávám zákazníkům potřebné certifikáty, předepsané zkoušky a revizní zprávy. Ke kolaudačnímu řízení doložím i doklady o ekologické likvidaci odpadů. Ceny mnou použitých materiálů zjistíte přímo od našich dodavatelů nebo na jejich webových stránkách: